dilluns, 23 d’abril de 2018

Excursió a Sueca

Esmorzar a la plaça.

Visita a la fàbrica-museu de xocolate "Comes". Es tracta d'una fàbrica artesanal on, a més, es poden veure màquines i utensilis antics per a la fabricació d'aquest producte.Vegem un documental sobre el cultiu del cacau i la fabricació del xocolate.
Tastem diferents classes de xocolate i observem com són les llavors del cacau.

Ens mostren tot el que hi ha al museu.
I, finalment, vegem com es fabriquen els "bollets" de xocolate més típics de la fàbrica artesanal "Comes".


Creixent del producte

En aquesta activitat, practiquem el càlcul mental per ordres d'unitats sense utilitzar la graella. L'activitat consisteix en plantejar una multiplicació i anar afegint-li, a poc a poc, més ordres d'unitats de manera que l'alumne/a només ha de calcular, cada vegada, l'ordre d'unitats nou i afegir-lo al resultat que ja tenia. Ho podem fer començant per la unitat més gran (2000 x 7, 2500 x 7, 2540 x 7, 2548 x 7) o per la més menuda (3 x 8, 63 x 8, 463 x 8, 3463 x 8)...
És una interessant activitat de càlcul mental que ens permet apreciar el nivell de càlcul mental que van assolint ja, tant en el producte com al sumar les quantitats.
En el següent video, Vicente i Fran ens ofereixen una mostra.


I, en aquest, Erika i Maria ens mostren que els decimals tampoc no els fan por...


Treballem el producte amb patrons

A continuació, Saúl i Julio resolen un multiproblema on sabent el preu d'una camisa, han d'averiguar el que valdran 2, 4, 6, 20 o 400 camises... Per a obtindre el resultat no necessiten repetir tota una sèrie de multiplicacions ni seguir un ordre determinat,  sino deduir les quantitats segons les regles de proporcionalitat que tant han practicat amb el que coneguem com "patrons de la multiplicació".


En aquest video, Sergi i Paula resolen un multiproblema semblant però, en aquest cas, utilitzant nombres decimals. Sabent que un sobre de cromos val 60 cèntims, calcularan el que valen diferents quantitats de sobres i faran, també, fixant-se en els patrons.


Per últim, Arantxa i Julia, juguen directament amb els números, resolent productes amb patrons sense cap referent escrit. 
Encara que en aquesta activitat no plantegem cap problema com a partida, veureu que, en arribar a les quantitats amb decimals, elles les interpreten com a cèntims, que és el seu referent més conegut i que els permet visualitzar intuitivament el resultat de les operacions.

Producte per aproximació

Es tracta d'aprofitar les propietats de les operacions per a resoldre els càlculs de la manera més senzilla possible. En aquest cas, treballem amb nombres propers a completar una centena o un mil·ler ( 698, 995, 3997...).
L'estratègia que treballen els xiquets/es en aquests videos consisteix a resoldre problemes de multiplicar arrodonint la quantitat inicial a la centena o el mil·ler més pròxim, obtenint així una multiplicació molt senzilla que es pot calcular mentalment. A continuació, no queda més que restar el que hem posat de més.
Acostumats com estan a descompondre els números de diferents maneres, els ha resultat molt fàcil aquesta "nova manera" de multiplicar què, amb el temps i la pràctica els pot resultar molt útil. Només cal un bon domini de les taules esteses i un bon nivell de càlcul mental per a fer la resta final.

Exemple: 
Vull calcular quant valen cinc rentadores a 496 euros cadascuna.
Pensem que el preu aproximat de cada rentadora és de 500 euros i calculem:
500 x 5 = 2.500 euros.
Per a calcular el preu exacte, he de llevar els quatre euros de més que li he carregat a cada rentadora.
Per tant, he de descomptar: 4 x 5 = 20 euros.
Quan restem: 2.500 - 20 = 2.480 euros, tenim el resultat final.

Vegeu com utilitzem en classe la graella per a conduir aquests càlculs. Facilíssim!!!

Diego i Carolina:Clara i Eva:


dilluns, 26 de març de 2018

Multiplicació del revés

Amb aquesta activitat, anomenada producte invers, partim dels productes parcials i final per a averiguar quin és el multiplicand necessari per a obtindre el resultat que observem en la graella.
És, per tant, com resoldre una divisió fent ús del format de la multiplicació.
Amb aquest tipus d'activitat els xiquets reflexionen sobre el procés utilitzat en la multiplicació i desenvolupen el raonament matemàtic que els ajuda a establir la relació entre les dues operacions inverses: producte i divisió.
A més, els sol agradar molt perquè és per a ells una "tasca de detectius" en la que, pas a pas van descobrint el "número ocult".
A continuació, Miguel i Neus ens mostren uns exemples de resolució de producte invers.divendres, 23 de març de 2018

Resolem problemes multiplicant nombres decimals

Seguim treballant la numeració i el càlcul amb números decimals.
En aquesta ocasió, Miriam resol un problema de multiplicació amb números decimals fent ús de la graella ABN.
Com veureu, seguim utilitzant els euros i els cèntims com a referent per als nombres decimals de manera que els xiquets no tan sol són capaços de resoldre les operacions sino també de comprendre en tot moment el sentit del que estan fent i explicar el procés pas a pas.

dissabte, 17 de març de 2018

Falles al Blasco 2018

Globotà, xocolatada, visita a la falla d'infantil... Aci teniu un xicotet resum de la celebració de la festa fallera en el Blasco. Espere que us agrade!

divendres, 16 de març de 2018

Els treballs: sectors econòmics

Amb aquest video podeu repassar tot el que hem aprés sobre els sectors econòmics i els diferents tipus de treballs.A continuació veureu un parell d'exemples de fabricació de dos productes diferents. En aquests videos podeu observar l'enorme diferència entre el procés de fabricació artesanal en un taller i el procés de fabricació industrial.

Producció artesanal de sabates de cuir:

Fabricació industrial d'un vehicle:

dijous, 15 de març de 2018

Repartim euros: divisió traient decimals

En aquesta entrada us mostrem un xicotet tutorial per a la resolució de divisions amb decimals.
Com sabeu, les operacions que resolem en la metodologia ABN van sempre lligades a una situació problematica inicial que siga propera i comprensible per als xiquets.
En aquest cas, per a introduir la divisió traient decimals, el referent per a les operacions és el repartiment d'euros entre un determinat número de persones. Si queden euros sobrants, els convertim en cèntims i continuem repartint.
Com que els alumnes ja estan familiaritzats en les composicions i descomposicions amb euros i cèntims des del primer cicle, l'inici de la divisió amb decimals ha resultat prou fàcil.

Com sempre hem dit, l'ordre en que es faça el repartiment i el número de passos que necessite cada xiquet pot variar. No obstant això, en el tutorial i en els videos us mostrem la resolució ordre a ordre d'unitats que és la que apliquen la majoria d'alumnes una vegada dominen les taules de multiplicar.

Després d'aquest dueto faller en el que Fran i Arantxa resolen una divisió traient decimals, teniu l'explicació pas a pas del procés que han seguit per a resoldre l'operació i, al final de l'entrada, un parell de videos més.Anem a repartir 25 euros per a 6 persones:

Comencem repartint tants euros com puguem. En aquest cas, repartim 24 euros i, a cadascú li'n donem 4. Per tant ens sobra un euro.
Per a poder seguir repartint, hem de canviar l'euro en cèntims. (En aquest moment els xiquets expressen l'euro que queda com a 1,00 perquè això els ajuda a recordar que, a partir d'ara estem repartint cèntims i, per tant, emprant números decimals)

Pensen en els 100 cèntims que tenen per a repartir i trien repartir-ne 60. Per tant, reparteixen 60 cèntims (0,60 €) i li donen a cadascú 10 cèntims (0,10 €)
Com que tenien 100 cèntims i n'hen repartit 60, els queden per repartir 40 cèntims.
Dels 40 cèntims en poden repartir 36 perquè és múltiple de 6 (o, com ells diuen, perquè està en la taula). Reparteixen 36 cèntims (0,36 €) i a cadascú li'n donen 6 (0,06 €).
 Finalment, han quedat per repartir quatre cèntims (0,04€) que deixen com a residu perquè, no havent monedes menors que el cèntim, no té sentit traure més decimals.
Per a acabar, sumant els repartiments parcials que han anat fent, obtenen el resultat final de la divisió, que és 4,16 euros. 
Un parell de videos més:divendres, 9 de març de 2018

Expressió escrita: receptes de cuina.

Hui comença a viatjar el llibre de receptes de cuina elaborat conjuntament per tots els xiquets de la classe.
Esperem que us agrade molt i que disfruteu elaborant i tastant algunes de les receptes.
Aci us deixem una mostreta del contingut del llibre.


dimarts, 6 de març de 2018

Jaime Martínez Montero, medalla al mèrit educatiu

El passat 28 de febrer, Jaime Martínez Montero, autor del mètode ABN, va ser guardonat, en els premis anuals del Dia d'Andalucia, amb la medalla al mèrit educatiu per la seua aportació a l'ensenyament de les matemàtiques.

A continuació teniu l'entrevista que, amb aquest motiu, li feren el dia següent a la televisió de Càdis.


Enhorabona, mestre!

Fraccions i decimals

Amb aquesta presentació treballem, d'una manera visual, el pas d'un referent per al decimals conegut pels xiquets (fins ara els euros i els cèntims) fins a la comprensió dels mateixos com una forma d'expressar una fracció decimal.

Aquest pas cap al coneixement més formal dels nombres decimals ens permetrà, més endavant, aplicar el càlcul a les diferents unitats de mesura i començar a treballar les mil·lèsimes.